Το σεμινάριο της NADA είναι από τα καλύτερα που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος σήμερα, απλό γεμάτο ουσία και γνώση δίδοντας εκπαίδευση για εφαρμογή του την επόμενη μέρα. Στα συν οι δασκάλοι για την ισσοροπία που κρατούν, στο τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου με την πολύ καλή μεταδοτικότηττά τους από την μία μεριά και στο πολύ καλό υλικό σημειώσεων από την άλλη , κάνει όλο το πακέτο κορυφαίο!