Το σεμινάριο είχε πολύ καλή οργάνωση και επαγγελματικό επίπεδο. Η εκπαιδεύση δεν απέβλεπε μόνο στην εκμάθηση του πρωτοκόλλου των πέντε σημείων, αλλά και στο πως μπορούμε να κατανοήσουμε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεσα από τις γενικές αρχές της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Μεγάλο βάρος δόθηκε επίσης στον τρόπο προσέγγισης των ασθενών, καθώς και σε κανόνες ασφαλείας που αφορούν στο στήσιμο μιας κλινικής. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτές γιατί απέκτησα μια ολοκληρωμένη γνώση, την οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω άμεσα, και γιατί το σεμινάριο αυτό μου προκάλεσε το ενδιαφέρον για τον ωτοβελονισμό γενικότερα.