Το πρωτόκολλο NADA είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια οποιουδήποτε θεραπευτή αντιμετωπίζει τον θεραπευόμενο ολιστικά. Είναι μια μη λεκτική θεραπευτική μέθοδος, η οποία βοηθα εκτός των άλλων και στην αντιμετώπιση των γενικών συμπτωμάτων του στρες, ενισχύοντας την χαλάρωση μέσω ήπιας διέγερσης των φυσικών λειτουργιών του σώματος. Αυτό έχει ως συνέπεια να βοηθά στην γενικότερη αποκατάσταση του θεραπευόμενου.