Είναι ένα εξαιρετικο πρωτοκολλο και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά στις θεραπείες μου. Η μεταδοτικότητα των εισηγητών και οι πολυετής εμπειρία τους και η εμπειρία της ομαδικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου βοηθά στο να εφαρμόσει κανείς από την πρώτη στιγμή το πρωτόκολλο. Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου NADA είναι θαυμαστά και άμεσα, είτε αυτό εφαρμόζεται μόνο του είτε προστίθεται στην εκάστοτε θεραπεία βελονισμού και όχι μόνο.