Ένα πολύ καλό σεμινάριο που αξίζει να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, για να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην όποια θεραπεία κάνουν.