Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτής NADA GR

Απαιτήσεις Aίτησης

 • Παρακολούθηση κι επιτυχή ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος NADA
 • 12 μήνες χρήσης και κλινικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος NADA
 • Συστατική επιστολή υποψηφιοτήτων από τον αρχικό σας εκπαιδευτή, έναν τρέχοντα εκπαιδευτή NADA ή ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της NADA
 • Επανα-παρακολούθηση κι επιτυχή ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος NADA
 • Συνέντευξη με Εγγεγραμμένο Εκπαιδευτή NADA GR.
 • Τρέχον βιογραφικό και Φωτοτυπία του πιστοποιητικού κατάρτισης της NADA
 • Σύντομη επιστολή προθέσεων που περιγράφει την εμπειρία σας με το detox acu, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών και τύπων προγραμμάτων για τα οποία έχετε παράσχει ACU detox. γιατί θέλετε να γίνετε Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτής.

Διαδικασία αίτησης

Επικοινωνήστε με το γραφείο της NADA για να ζητήσετε μια αίτηση.
Υποβάλετε την αίτηση με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο γραφείο της NADA.
Η διαδικασία αναθεώρησης της εφαρμογής διαρκεί συνήθως 2-4 εβδομάδες.
Εάν εγκριθεί, θα είστε σε επαφή με έναν ανώτερο εκπαιδευτή και θα ξεκινήσετε μια διαδικασία καθοδήγησης. Σε περίπτωση μη-έγγρισης επιστρέφεται το 80% του ποσού.

Ευθύνες εκπαιδευτή

 • Συμμορφωθείτε με τον Κώδικα Δεοντολογίας της NADA.
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης
 • Διατηρήστε την τρέχουσα ιδιότητα μέλους της ADS και επιπλέον την ιδιότητα του εκπαιδευτή
 • Συμμορφωθείτε με την απαίτηση συνεχούς εκπαίδευσης των 7 ώρων ετησίως.

Κόστος Αίτησης Εγγραφής & Εκπαίδευσης: 300€*

*Συμπεριλαμβάνετει η παρακολούθηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης NADA για 2η φορά.