Η NADA GR παρέχει, σε ολόκληρη τη χώρα, εκπαίδευση στον ωτοβελονισμού βάσει του πρωτοκόλλου της NADA που αναπτύχθηκε από τη NADA US στο Νοσοκομείο Lincoln Memorial.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας όπως ιατρούς, νοσηλευτές, βελονιστές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους και άλλους θεραπευτές, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να το χρησιμοποιήσουν ή/και να το ενσωματώσουν στο θεραπευτικό τους μοντέλο, σε θέματα εξάρτησης, άγχους και διαχείρισης μετα-τραυματικού στρες.

Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχολών βελονισμού και μεμονωμένων θεραπευτών και περιλαμβάνει βασική θεωρία και πρακτική, με έμφαση στην κλινική εφαρμογή και την ασφάλεια. Όλοι οι θεραπευτές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Mε την επιτυχή ολοκλήρωσή της εκπαίδευσης χορηγήται πιστοποιητικό παρακολούθησης NADA-GR Acudetox Specialist (ADS) από τη NADA GR – η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της NADA UK και την Ελληνική Εταιρία Κινέζικης Ιατρικής.

 

Το περιεχόμενο Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Βασική Θεωρία ΠΚΙ και ωτοβελονισμού
  • Πρωτόκολλο NADA πέντε σημείων
  • Συμπληρωματικά σημεία ωτοβελονισμού
  • “Κανόνες” ομαδικής/ατομικής θεραπείας
  • Οφέλη από τη θεραπεία
  • Πρακτική εφαρμογή
  • Έρευνα και αποτελέσματα κλινικών δοκιμών
  • Θέματα υγείας και ασφάλειας

Μέγιστος αριθμός ατόμων παρακολούθησης ανά σεμινάριο: 15 άτομα
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες + 3 ώρες τηλεκατάρτησης*
Κόστος: 220 

*Μετά την επιτυχή εγγραφή σας και την εξόφληση του σεμιναρίου θα λάβετε κωδικούς για πρόσβαση στη σελίδα τηλεκατάρτησης της NADA. Εκεί υπάρχει εισαγωγικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλείστε να ολοκληρώστε πριν το σεμινάριο. 

Χιλιάδες θεραπευτές NADA ασχολούνται με την υποστήριξη και τη θεραπεία εξαρτημένων ατόμων, σε πολλά κέντρα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο